Food Port Tienen

Food Port vormt de spil van de Feed Food Health Campus in Tienen.

Food Port, gevestigd op de Feed Food Health Campus te Tienen, wil via kennisclusters  de wetenschap en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen en zo de samenwerking tussen wetenschappers en ondernemers stimuleren.
De opdracht van het incubatiecentrum situeert zich op het vlak van voeding voor mens en dier, gezondheid en levenskwaliteit. Milieu in zijn bredere definitie - bodem, water, lucht - behoort ontegensprekelijk ook tot dit domein. Binnen de kenniscentra is een zeer groot wetenschappelijk potentieel aanwezig. Het is de ambitie van Food Port om op dit domein de krachten te bundelen en vermarktbare applicaties te ontwikkelen.

Food Port stelt ruimte voor de inrichting van kantoren en labo's ter beschikking van starters en ondernemingen die actief zijn in de feed food health sector.
Food Port stelt een uitgeruste aula ter beschikking voor meetings en presentaties. Ook externe bedrijven kunnen hier gebruik van maken.
De POM staat in voor het management van Food Port. Voor meer informatie en voorwaarden contacteer Renaat Kuipers.

Food Port wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de POM Vlaams-Brabant, Bedrijvencentrum Tienen, Interleuven, Tiense Suikerraffinaderij, Kestens Invest, Blankendaele, Kim's Chocolates, Nelissen J. Bouw & Business, Affilips, Business Club Regio Tienen en de stad Tienen.

Projectfiche

Food Port Tienen


Type

Bedrijfsverzamelgebouwen

Locatie

Industriepark 5
3300 Tienen

Contact

Renaat Kuipers
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 82
renaat.kuipers@pomvlaamsbrabant.be

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.