Provincie Vlaams-Brabant

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De POM Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Op basis van de wet van 8 december 1992 verlenen wij je toegang tot de informatie die wij van je bijhouden. Je kan onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten. Hiertoe kan je ons contacteren op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

eGovernment

In het kader van het e-Government decreet van 18 juli 2008 wisselt de POM Vlaams-Brabant persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kan je op haar website raadplegen.

Logfiles over websitegebruik

Sommige informatie op de website wordt geregistreerd in log files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden onder meer om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens maar wel gegevens over je PC.

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.