Steen III Steenokkerzeel

De bedrijvenzone Steen III van in het totaal 10 hectare is gelegen langsheen de Haachtsesteenweg te Melsbroek in de gemeente Steenokkerzeel pal tegenover de militaire luchthaven.


Maximale synergie tussen publieke en private partner
Van een onderbenutte KMO-grond naar een multifunctioneel bedrijvenpark van 35 000 m² langsheen de Haachtsesteenweg in Melsbroek.
Voor het project Steen III zette de POM in 2015 een publiek – private samenwerking op met Futurn nv in de vorm van de projectvennootschap Steen III nv. In deze samenwerking wordt maximaal gebruik gemaakt van de synergie tussen de publieke en private partner. De POM staat samen met de privépartner Futurn in voor de aanleg van de wegenis en de nutsvoorzieningen om zo de bouwrijpe kavels, de bedrijfsverzamelgebouwen met KMO-units vanaf 140 m², de showrooms en kantoren te realiseren of te bouwen op maat van de KMO ’s.
De ontwikkeling van Steen III wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de subsidiemechanismen die het Vlaamse Gewest voorziet voor nieuwe bedrijventerreinontwikkelingen.

Masterplan en RUP
Voor het gebied werd een masterplan ontworpen. De kracht van dit ontwerp bestaat uit een doorgedreven globaal opzet in alle geledingen, waarbij de nieuwe bedrijfsgebouwen, de circulatie en het groen ten volle bijdragen tot een hoogwaardig en kwalitatief totaalvoorstel. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan duurzaamheid door een doordachte inplanting van de gebouwen, aandacht voor open ruimte en leefbaarheid, minimaal 20% groenvoorziening, opvang van hemelwater en de kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen.
Dit masterplan kwam tot stand in nauw overleg met de gemeente Steenokkerzeel en Ruimte Vlaanderen en kadert in het opstellen van een RUP voor het bredere gebied. De POM begeleidt de gemeente Steenokkerzeel bij het opstellen van dit RUP. De totale zone wordt immers gekenmerkt door een grote en niet altijd optimale verwevenheid van wonen en bedrijven. Daarenboven stond een bufferproblematiek de eenvoudige ontwikkeling van een aantal nieuwe percelen in de weg. Het project voorziet in een combinatie van verschillende typologieën gebouwen in een campusconcept: zowel bedrijfsverzamelgebouwen als stand alone gebouwen.

Overleg
In het voorjaar van 2017 werd gestart met de aanleg van de riolering en de wegenis. De POM zet voor dit project sterk in op een maximaal overleg en samenwerking tussen alle betrokken partijen: de buurtbewoners en -bedrijven, de gemeente Steenokkerzeel, Ruimte Vlaanderen en andere vergunningverlenende overheden, geïnteresseerde lokale KMO ’s. Dit resulteert in een project dat ruim gedragen wordt en zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de verwachtingen van alle betrokkenen: gebruikers, overheden, buurt en publieke en private ontwikkelaar.

Stand van zaken
De infrastructuur - wegenis en nutsvoorzieningen en fase 1 en 2 van de bedrijfsgebouwen zijn gerealiseerd. Tientallen bedrijven hebben hier reeds een nieuw onderkomen gevonden. Momenteel wordt de 3de fase gerealiseerd. Deze is gelegen ten noorden van de nieuw aangelegde weg ‘Kalkoven’.

Projectfiche

Steen III Steenokkerzeel


Oppervlakte

3,9 hectare

Type

Bedrijventerreinen

Status

Nieuw, in ontwikkeling. Nog enkele multifunctionele units en kavels beschikbaar

Locatie

Kalkoven 5
1820 Steenokkerzeel

Contact

Steven Vols
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 95
steven.vols@pomvlaamsbrabant.be

Partners

In samenwerking met:

Met de steun van:

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription