Creatie vestigingsaanbod ondernemingen

De POM creëert 'ruimte' om te ondernemen door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de reconversie van bestaande of verlaten bedrijventerreinen. Daarnaast is de POM een actieve partner in een netwerk van bedrijfsverzamelgebouwen. Voor de financiering van haar projecten put de POM uit haar eigen streekfonds en maakt daarbij gebruik van Provinciale en Vlaamse subsidies. Indien noodzakelijk doet de POM ook een beroep op de kapitaalmarkt. Voor een aantal projecten zet de POM een Publiek Private Samenwerking (PPS) op met private partners. De POM werkt steeds nauw samen met het plaatselijke gemeentebestuur voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen.

Aanleg nieuwe bedrijventerreinen

Afhankelijk van de situatie en het project ontwikkelt de POM het bedrijventerrein op eigen risico of indien aangewezen samen met een private ontwikkelaar. De ontwikkeling kan gaan van de aanleg van de benodigde infrastructuur (wegenis en nutsvoorzieningen) tot en met het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen.

Herontwikkeling verouderde bedrijventerreinen

De POM reactiveert verlaten en verwaarloosde bedrijfsites via verwerving van de sites, eventuele bodemsanering en herbestemming tot een nieuwe invulling. Het kan gaan om oude productiehallen, voormalige legersites, ... Bij de herontwikkeling wordt een integraal parcours doorlopen waarbij ook archeologie en erfgoed aan bod komen.

Bedrijfsverzamelgebouwen

Via een netwerk van bedrijfsverzamelgebouwen werkt de POM mee aan de creatie van huisvesting op maat voor startende ondernemingen en jonge groeiers. Omdat het aanbod en dienstverlening van deze gebouwen enigszins verschilt naargelang de doelgroep en de locatie, wordt er daarbij onderscheid gemaakt tussen bedrijvencentra (BC's), innovatie- en incubatiecentra (I&I's), doorgroeigebouwen (DG's) en multifunctionele gebouwen (ondernemerscentra).  
BC's en hun DG's zijn er in Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Leuven en Tienen. I&I's functioneren in Zellik en Leuven. 

Parkmanagement

Ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen beoogt ook het continue behoud van de kwaliteit van het terrein om verloedering en veroudering tegen te gaan. Via parkmanagement kunnen een aantal instrumenten ingezet worden om de ruimte en de voorzieningen op een bedrijventerrein zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk te beheren. Bovendien loopt dit in een samenwerkingsverband tussen alle betrokkenen: de terreinbeheerder, de overheden en ook de bedrijven zelf.
POM Vlaams-Brabant heeft ondermeer als terreinbeheerder een parkmanagementstructuur opgezet in de bedrijvenzone Cargovil en is – samen met de andere POM’s en VLAIO (Vlaamse Administratie Innoveren & Ondernemen) – deelnemer in het nieuwe Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.


Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription