POM Vlaams-Brabant schept mee ruimte voor water in de Dijlevallei

Eind 2021 verwierf POM de bedrijfssite "Exide" (13,5ha), gelegen bij de gemeentegrenzen van Huldenberg en Grez-Doiceau, midden in het uitzonderlijk mooie landschap van de Dijlevallei.

Om werk te maken van natuur en landschap, neemt het Agentschap voor Natuur en Bos vandaag reeds 2,2 ha natuurgebied over uit de voormalige bedrijfssite. De percelen sluiten perfect aan bij het domein van ANB en maken een beter Blue Deal project mogelijk. Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven geeft aan dat "de gemeente Huldenberg zeer blij is met deze verkoop. Hierdoor kan het beheer en de landinrichting ook op de laatste niet-beheerde terreinen in het hart van de Dijlevallei aanvang nemen."
POM zal bij de herontwikkeling van de voormalige fabriekssite Tudor/Exide verdere afstemming met de projecten van ANB nastreven.
Gunther Coppens, voorzitter van POM, verwoordt de doelstellingen als volgt: "De POM wil duurzaam ondernemerschap op alle vlakken nastreven. De uitdaging bestaat er vooral in om de beperkte bedrijfsgronden in Vlaams-Brabant te verzoenen met onder andere natuurbestendige bedrijvigheid. Op de Exidesite maken we nadrukkelijk werk van dit streven."
"Met deze uitgangspunten plaatst de herontwikkeling van de site Tudor/Exide zich perfect binnen de acties van het strategisch project Walden" vult gedeputeerde Ann Schevenels aan.

Een actie van POM Vlaams-Brabant en Agentschap voor Natuur en Bos in afstemming met Vlaamse Overheid , Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente en OCMW Huldenberg.

De BLUE DEAL is een plan dat de Vlaamse regering in de zomer van 2020 lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

De Reconversie van de site Tudor/Exide is een project van POM Vlaams-Brabant.

Info: www.pomvlaamsbrabant.be - 016.26.71.90 -  stijn.heremans@pomvlaamsbrabant.be
#duurzaam #natuur #ondernemen #bluedeal #vlaamsbrabant #POM

Cookies | Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription