Fobrux Vilvoorde

Aan de grens van Vilvoorde met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zich een verouderde bedrijvenzone met een amalgaam van kleinere en grotere bedrijven met als iconisch gebouw de leegstaande site van metaalgieterij Fobrux. De POM bereidt een initiatief voor om de herontwikkeling van het gebied vorm te geven.

Buda zone
De verouderde bedrijvenzone Buda aan de grens van Vilvoorde met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een mengvorm van kleinere en grotere bedrijven met daartussen kleinere soms aantrekkelijke woningen en verschillende braakliggende terreinen. De veelal industriële activiteiten die zich historisch op deze plek ontwikkeld hebben, hebben voor een ernstige grond- en grondwatervervuiling gezorgd, die de herontwikkeling van verschillende percelen in de weg staan.

Fobrux gebouw
Eén zo’n voorbeeld is het historische Fobrux gebouw, een oude metaalgieterij die vooral gericht was op de fabricatie van keuken- en verwarmingstoestellen, en ook nog erkend is als bouwkundig relict. Een grondige sanering dringt zich op, maar de vraag blijft open welke activiteit voldoende meerwaarde kan creëren om de extra kosten voor sanering en herstel op zich te nemen. Via ontwerpend onderzoek in samenwerking met Ruimte Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant  werden mogelijke ontwikkelingscenario’s in beeld gebracht en wordt een haalbaarheidsstudie voorbereid om de realisatiegraad te kunnen inschatten.

Projectfiche

Fobrux Vilvoorde


Type

Reconversie bedrijventerreinen

Status

In voorbereiding

Locatie

Schaarbeeklei 658
1800 Vilvoorde

Contact

Ilse Demeulenaere
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 94
ilse.demeulenaere@pomvlaamsbrabant.be

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.