Asiat-site Vilvoorde

De site ASIAT sluit aan op de oude industriezone in de Vilvoordse noordelijke Kanaalzone. Zij ligt tussen de oude Mechelsesteenweg en de Zenne en heeft haar toegang langs de Willem Elsschotstraat.

De site is in totaal 7,21 ha groot. 2,75 ha heeft de bestemming militair domein; de resterende 4,46 ha is industriezone. De stad Vilvoorde heeft de ondersteuning van de POM Vlaams-Brabant ingeroepen voor de herontwikkeling.

De POM en de stad Vilvoorde onderhandelen met Defensie over de verwerving van het voormalig militair domein Asiat. 

Projectfiche

Asiat-site Vilvoorde


Oppervlakte

7,2 ha

Type

Reconversie bedrijventerreinen

Status

In voorbereiding

Locatie

Willem Elsschotstraat 8
1800 Vilvoorde

Contact

Steven Vols
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 95
steven.vols@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.