Reconversie Stationsomgeving Aarschot

De POM, de Stad Aarschot en Interleuven werken samen om het gebied de Kop van Nieuwland aan de stationsomgeving in Aarschot te herontwikkelen.

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van stationsomgevingen. Vooral in de kleinere steden zoals Aarschot, Diest en Tienen is dat belangrijk. Rond het station van Aarschot is er nog veel onderbenutte ruimte voor bedrijven, kantoren, winkels en woningen. De Stad, Interleuven en de POM nemen initiatieven om de (her)ontwikkeling van dit gebied aan te pakken. Deze reconversie is gebaseerd op het RUP en het Strategisch Masterplan dat door de Provincie is goedgekeurd.

In 2010 werd in Aarschot een PPS-projectvennootschap (Publiek Private Samenwerking) opgericht met als doel de herontwikkeling van de zogenaamde Kop van Nieuwland (7 ha), een bedrijvenzone palend aan het stationsgebied van Aarschot. Bedoeling is de momenteel onderbenutte zone een vernieuwd en modern elan te geven en ze te herontwikkelen tot een zone voor KMO's en kantoorachtigen.

De projectvennootschap kreeg de naam ‘CVBA Kop van Nieuwland'. 

Projectfiche

Reconversie Stationsomgeving Aarschot


Oppervlakte

7 ha

Type

Reconversie bedrijventerreinen

Status

In voorbereiding

Locatie

Kleine Wapper 20
3200 Aarschot

Contact

Gert Van denstorme
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 99
gert.vandenstorme@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.